Avlsanbefalinger

Oppdatert info vedrørende registreringskrav om offisiell patellastatus på foreldre:
Det ble på årsmøtet for rasen i juni 2019 stemt for å innføre registreringskrav for griffonrasene. Nå har NKK behandlet saken, og det er da fastlagt: Registreringskrav er på plass for griffonrasene for alle parringer foretatt fra og med 01.03.2021. Brevet fra NKK finner du i link lenger ned på siden:

Avlsanbefalingene for griffonrasene oppdatert februar 2021: