Avlsanbefalinger

Angående registreringskrav om offisiell patellastatus på foreldre:
Vi stemte tilsammen for å innføre registreringskrav for griffonrasene på årsmøtet for rasen i juni 2019.
Nå har NKK meldt til NMHK at det skal litt mer saksbehandling til, så dette kravet blir ikke innført fra 01.01.2020. Vi følger med og sier tydelig fra når det skjer.
I mellomtiden er det greit å vite at man uansett vil være innafor, også når reg.krav innføres, om man følger avlsanbefalingene for griffonrasene, de finner du her:

Raseutvalget har bestemt følgende avlsanbefalinger pr april 2015:

  1. Hunder som skal brukes i avl bør delta på minimum 2 offisielle utstillinger med resultat VG eller bedre, for å sikre minimumskvalitet opp mot rasestandard.
  2.  Avlshunder bør PL-sjekkes (DogWeb) minst før første parring, f.eks i 2-årsalder.
  3.  Begge foreldre bør øyelyses før første parring, det anbefales at nyeste øyelysingsattest ikke er eldre enn et år ved senere kull.
  4.  Veterinær bør lytte på hjertet og gjøre en generell helseundersøkelse som resulterer i helseattest før parring, gjerne i forbindelse med årlig vaksinering.

Anbefalingene vil bli revidert etter godkjenning av 1 utgave av RAS, i samarbeid med NMHK. Vårt 1-utgave av RAS ble levert inn august 2016.

Kommentar fra raserepresentant Astrid Krog 24.04.2015: 
Anbefalingene er et arbeidsdokument for rasen, og de er å anse som rådgivende for både oppdrettere og valpekjøpere.

Punktene vil bli justert videre, derfor oppfordrer vi til at man eventuelt linker til denne siden dersom det refereres til punktene på hjemmesider eller i diskusjoner, slik at man alltid har tilgang til siste versjon.

NMHK er bedt om å bistå blant annet griffonrasene med å arrangere en gjennomgang med avlskonsulent his NKK, for øyeblikket Astrid Indrebø eller Kristin Aukrust. I forbindelse med dette vil vi også se på disse anbefalingene.

På årsmøtet 13.06.2015 på spesialutstilling på Hadeland Glassverk vil raseutvalget foreslå at årsmøtet vedtar at vi skal ha avlsanbefalinger, men at man overlater til raseutvalg og raserepresentant å spesifisere anbefalingene.

Om å håndtere rasens omdømme som en ansvarlig oppdretter:

Vår rase skal ikke brukes til markedsføring av blandingsvalper.
Tyvparringer kan skje. Om uhellet er ute anbefaler vi at man vurderer abortsprøyte. Snakk med veterinær om hva som kan gjøres og hva som anbefales, og ta ansvarlige avgjørelser for din hund.
Dersom det tross alt fødes blandingsvalper ønsker raserepresentant og raseutvalg at følgende retningslinjer etterleves:
Blandingsvalper som fødes skal ha gode hjem. De skal ha like god oppfølging som valper med stamtavle, men de skal ikke markedsføres som griffon/petit brabancon-blanding, de skal evt annonseres som miniatyrhund blandingsvalper. De selges til kostpris, og man beregner seg ikke inntjening. Dette vil være med på å ta bunnen ut av markedet for de som satser på å tjene penger på planlagt blandingsavl.