Valpeformidler

Valpeformidleren er valgt av raserepresentant i samarbeid med arbeidsutvalget.   Britt Darlington er fra 1. april 2019 vår nye valpeformidler.

Britt har vært med i Arbeidsutvalget i 4 år, og har god erfaring med rasen. Hun har hatt Griffon i 8,5 år, og har både strihår og glatthårede hunder. Sitt første kull hadde hun i 2016. Britt er opptatt av å beholde rasens gode helse og gemytt gjennom god avl ihht. klubbens avlsanbefalinger og Nkks retningslinjer for avl og hundevelferd.

Er du valpekjøper eller har spørsmål om rasen, eller oppdretter som trenger veiledning, ta kontakt med Britt.

Hun kan nåes på mail: valpeformidlinggriffon@nmhk.net eller på mobil: 992 47 109 (etter kl 17.00 på hverdager og etter 10.00 i helg)

Kontaktdetaljer valpeformidler

Arbeidsbeskrivelse:
En valpeformidlers arbeidsoppgaver består av å formidle informasjon om valper som kommer for salg, og i å hjelpe de som er på utkikk etter valp.

En valpeformidler skal kun forholde seg til å formidle valper og opprette kontakt og er således ikke ansvarlig for kvaliteten på hverken valpene eller oppdrettere utover at oppdretter som formidler valper via valpeformidler følger godkjente avlsanbefalinger.

Valpeformidler har ikke ansvar for godkjenning av valpekjøpere, dette er et oppdretteransvar. Valpeformidler skal så vidt mulig ha oversikt over hva som meldes inn på valpefronten til enhver tid. Det er også mulig å få hjelp til å legge ut kull for de som ønsker det.

For at oppdrettere skal få formidlet sine valper gjennom valpeformidler kreves medlemskap i Norsk Miniatyrhund Klubb, samt at klubbens avlsanbefalinger følges best mulig. (PL-attester og øyelysingsresultater må dokumenteres før kullet blir formidlet). Avlsrådet gir sin kommentar på om helseresultatene er godkjent og innenfor våre grenser, og godkjenner formidling.

Vi ser at vanlig valpepris for tida er ca 16. – 17.000 kr. Dersom valpene kommer fra foreldre med dokumenterte helseopplysninger og gode utstillingsresultater vil prisen kunne variere noe.

Vi anbefaler alle nye som skal kjøpe Griffon å kontakte valpeformidler for å få informasjon om tilgjengelige valper og få en oversikt over kenneler.

Oppdrettere som ønsker  å få sine valper formidlet via klubben

Vennligst send opplysningene under pr mail for å melde inn kull til valpeformidleren: Øyelysningsresultater og Patellastatus må dokumenteres, enten ved å henvise til dogweb eller ved å sende inn attester til valpeformidleren. Kullet blir ikke formidlet før slik dokumentasjon foreligger og er godkjent av Avlsrådet.

Personlig information om oppdretter:

 • Navn / Kennelnavn
 • Medlemsnr
 • Adresse, postnr, sted
 • Tlf. nr.
 • E-post

Information om kullet:

 • Født
 • Antall
 • Kjønn

Mor & Far til kullet:

 • Stamtavlenavn og regnr
 • Født
 • Eventuelle titler fra utstilling eller resultater oppnådd på utstilling
 • Øyelysingsattest som vedlegg eller henvisning til dogweb
 • Patellaluksasjonsattest som vedlegg eller henvisning till dogweb.

Skriv eventuelle kommentarer under disse opplysninger.