Etter Nederlands tiltak mot kortsnutede raser har NMHK sendt «Raad van Beheer» og FCI et brev som gir til syne vårt standpunkt på vegne av våre raser. Som raserepresentant for Griffonrasene fikk jeg komme med innspill. Astrid Krog sept. 2020