RAS-dokument.

—————-

NB! Griffonrasenes RAS er under revidering. Dette er et arbeid som gjøres av Griffonrasenes Avlsråd, i samarbeid med NMHK og NKKs avlsråd/helseavdeling. For tiden ligger mye arbeid nede, grunnet Coronasituasjonen, samt lav bemanning og andre prioriteringer hos Norsk Kennelklub. Vår publiserte 1.utgave av RAS er fortsatt gjeldende, selv om det på forsiden av dokumentet står (Gyldig t.o.m. juni 2018). Den gjelder til oppdatert utgave blir publisert.

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)

Griffonrasenes 1 utgave av RAS, publisert av NKK 29 juni 2017: