Vedrørende Årsmøte for Griffonrasene 2020 (Vedlagt info fra Hovedstyret. ):

Nb! Revidert Regnskap og Aktivitetsplan for 2019 legges ut her på siden når det er godkjent/klart.