Raseutvalg 2017-07-10T13:03:12+00:00

Raseutvalget

Raseutvalget representerer de tre Griffonrasene: Griffon Belge, Griffon Bruxellois og Petit Brabancon, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raserepresentant

Astrid Krog
Telefon: 982 30 551
E-post: griffon@nmhk.net eller astrid.krog@gmail.com

Vara-raserepresentant

Kristin Berger Mortensen  
Telefon: 412 91 971
E-post: post@kbmdesign.no

Medlemmer av utvalget

Britt Darlington
Telefon : 992 47 109
E-post: britt-dar@hotmail.com

Kasserer: Leif Mangor Aarsand 
Telefon: 926 35 520
E-post: leif.aarsand@lyse.net

Utstillingsansvarlig: Torild Lybekk 
Telefon: 478 27 164
E-post: flordecanela@live.no 

Valgkomité

May-Liss Kroken
Telefon: 934 16 690
E-post: mlkroken@gmail.com

Malena Boelyn Strømmen
Telefon:
E-post: