Raseutvalget

Raseutvalget representerer de tre Griffonrasene: Griffon Belge, Griffon Bruxellois og Petit Brabancon, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raserepresentant

Leif Mangor Aarsand 
Telefon: 926 35 520
E-post: griffon@nmhk.net

Vara-raserepresentant

Kristin Berger Mortensen  
Telefon: 412 91 971
E-post: griffon@nmhk.net

Medlemmer av utvalget

Medlem: Astrid Krog
Telefon: 982 30 551
E-post: astrid.krog@gmail.com

Medlem: Kristine Braaten Steinhovden
Telefon : 975 45 437
E-post: kristine.steinhovden@gmail.com

Kasserer: Leif Mangor Aarsand 
Telefon: 926 35 520
E-post: griffon@nmhk.net

Utstillingsansvarlig: Kristin Lium Mamelund 
Telefon:  902 69 236
E-post: krisliu@online.no 

Informasjonsansvarlig og webmaster: Kristin Berger Mortensen   
Telefon: 412 91 971
E-post: griffon@nmhk.net

Valpeformidler: Britt Darlington  
Telefon: 992 47 109
E-post: valpeformidlinggriffon@nmhk.net

Standansvarlig D4A: Barbro Werner Bø  
Telefon: 971 33 744
E-post:barbrobw@gmail.com

Valgkomité

Leder Valgkomité: Finn Arne Kroken
E-post: Finn.Arne.Kroken@naeringsbygg.no

Anne-Katrin Hansen
E-post: anne-k5@online.no

Kristin Lium Mamelund
E-post:  krisliu@online.no