Raseutvalget

Raseutvalget representerer de tre Griffonrasene: Griffon Belge, Griffon Bruxellois og Petit Brabancon, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raserepresentant

Astrid Krog
Telefon: 982 30 551
E-post: griffon@nmhk.net eller astrid.krog@gmail.com

Vara-raserepresentant

Kristin Berger Mortensen  
Telefon: 412 91 971
E-post: post@kbmdesign.no

Medlemmer av utvalget

Kasserer: Leif Mangor Aarsand 
Telefon: 926 35 520
E-post: leif.aarsand@lyse.net

Kristine Braaten Steinhovden
Telefon : 975 45 437
E-post: kristine.steinhovden@gmail.com

Utstillingsansvarlig: Anne Katrin Hansen 
Telefon: 991 64 366
E-post: anne-k5@online.no 

Valgkomité

Finn Arne Kroken
E-post: finnarne@naeringsbygg.no

Malena Boelyn Strømmen
Telefon: 911 48 408
E-post: malena.strommen@gmail.com