Raseutvalget

Raseutvalget representerer de tre Griffonrasene: Griffon Belge, Griffon Bruxellois og Petit Brabancon, og har ansvar for å arbeide for rasens beste ved blant annet å bistå interesserte med informasjon om rasen og stell av den.

Raserepresentant

Lone M. Vollan Holte  
Telefon: 934 34 789
E-post: griffon@nmhk.net

Vara-raserepresentant

Astrid Krog  
Telefon: 982 30 551
E-post: griffon@nmhk.net

Medlemmer av utvalget

Medlem: Kristin Skulstad Ålovsrud
Telefon : 977 63 800
E-post: kristin116@hotmail.com

Medlem: Leif Aarsand
Telefon: 926 35 520
E-post: leif.aarsand@lyse.net

Kasserer: Leif Aarsand
Telefon: 926 35 520
E-post: kasserer.griffon@nmhk.net

Informasjonsansvarlig og webmaster: Lone M. Vollan Holte
Telefon: 934 34 789
E-post: griffon@nmhk.net

Valpeformidler: Britt Darlington
Telefon: 992 47 109
E-post: valpeformidlinggriffon@nmhk.net

Valgkomité

Leder Valgkomité: Kristin Lium Mamelund
E-post: kristinlium8@gmail.com

Anne-Katrin Hansen
E-post: annekatrinhansen70@gmail.com

Turid Jensen
E-post: turjens1@gmail.com